Meridiaan massage

De mens heeft naast het bloedvaten- en lymfestelsel ook een meridiaan systeem. Meridianen transporteren levensenergie naar de bijbehorende organen. In de meridianen kunnen storingen optreden die we blokkades noemen. Door te masseren heffen we die blokkades op.

Chakramassage

Chakra’s zijn de energiecentra van het lichaam. Ze vormen openingen tussen de mentale en emotionele lagen van het bewustzijn. Onverwerkte ervaringen uit het verleden liggen opgeslagen in de chakra’s en kunnen als een belemmering werken in ons huidige functioneren. Door het masseren van de chakrareflexpunten op de voeten worden de chakra’s geharmoniseerd.

Metamorfosemassage

Dit is een eenvoudige techniek voor zelfgenezing en creatieve groei. Het bewerkstelligt verandering en metamorfose, van binnen uit. Deze massage is in te zetten als ondersteuning bij allerlei veranderingsprocessen zoals zwangerschap, overlijden, werkveranderingen enz.

Chinflex®

Bij deze massage worden de reflexzones gecombineerd met de meridiaan banen en acupunctuurpunten. Het onderbeen en de knieën worden mee gemasseerd waardoor er een heel goede doorstroming op gang komt en het effect van de behandeling groter is.